38 68 64 05

   hgh-babyheart@regionh.dk

CBH pjece dansk (PDF)

CBH Samtykke Dansk (PDF)

CBH Stedfortrædende samtykke (PDF)

CBH English (PDF)

CBH Consent English (PDF)

CBH Arabic (PDF)

Hvorfor tilbyder vi hjerte-skanning af alle nyfødte?

Den mest almindelige medfødte sygdom er hjertefejl.
I Danmark fødes ca. 450 børn om året med en hjertefejl. Fejlen opstår under fosterets udvikling og oftest ved man ikke hvorfor. De hyppigste hjertefejl er huller i skillevæggene mellem hjertekamrene, eller fejl i anlæggelsen af hjertets blodkar eller hjerteklapper.

Omkring 70 % af børn med hjertefejl har brug for behandling i en eller anden form i løbet af livet, mens resten kan klare sig uden behandling evt. med jævnlige kontroller. I dag lever ca. 22.000 danskere med en medfødt hjertesygdom.

De fleste alvorlige hjertefejl hos nyfødte vil allerede være fundet i graviditeten. Mindre alvorlige hjertefejl, og i sjældnere tilfælde alvorlige hjertefejl, bliver ikke altid opdaget under graviditeten. Dette skyldes, at skanning af fosteret gennem den gravide mave er teknisk sværere end skanning når barnet er kommet til verdenen.

Formålet med dette initiativ er, at afklare barnets gevinst ved at få foretaget en grundig hjerteskanning lige efter fødslen. Ved langtidsopfølgning af resultaterne vil forskningen yderligere kunne belyse mange nye og uafklarede forhold omkring børnenes udvikling – til gavn for fremtidig behandling af børn med medfødt hjertefejl.

 

Ultralydskanning af hjertet (ekkokardiografi) hos nyfødte børn, et 2-årigt projekt

I projektperioden tilbyder vi alle forældre, der føder i København, en skanning af deres nyfødte barns hjerte. Undersøgelsen gennemføres inden for de første 14 dage efter fødslen. Samtykke til projektet underskrives før hjerte-skanningen.

Tilbud om denne skanning gælder i en 2-årig periode fra april 2016 (fra 1.april på Rigshospitalet, 8.april på Herlev Hospital og 1.maj på Hvidovre Hospital). I alt forventes ca. 30.000 nyfødte at indgå i projektet. Der er en mulighed for, at vi på et senere tidspunkt vil kontakte jer, mhp. at høre om I vil deltage i yderligere undersøgelser.


Hvorfor skal undersøgelsen laves, når barnet er spæd?

Ultralydskanning er både en effektiv, sikker og ufarlig metode til at undersøge hjertet. Undersøgelsen er derfor velegnet til at diagnosticere en eventuel hjertefejl hos helt små børn. Finder vi en hjertefejl, vil vi sikre, at den rigtige kontrol og eventuel behandling starter tidligt. Dette forventer vi vil kunne mindske eller måske helt fjerne sen-følgerne af sådanne hjertefejl og dermed give barnet de bedste vilkår. Fundene registreres i barnets journal.

 

IMG_3436 (1) Hvordan foregår ultralydundersøgelsen af hjertet?

Ultralydundersøgelsen bliver udført af en sonograf på Fødeafdelingen. Dit/Jeres barn vil blive skannet ved hjerteregionen (se billedet) og skal derfor have tøjet af overkroppen under skanningen. Der vil blive sat fem klistermærker med elektroder på barnets overkrop for at måle barnets hjertefrekvens under skanningen. Selve skanningen tager ca. 10-15 min. Det er vigtigt, at du/I er til stede under hele undersøgelsen.

 

Ultralydskanningen af dit barns hjerte er normal

Hvis skanningen viser at hjertet er normalt, vil du/I få besked om det med det samme.


Hvis ultralydskanningen af dit barns hjerte 
ikke er normal

Hvis der er den mindste tvivl om, skanningen er normal, vil en hjertelæge se undersøgelsen igennem. Du/I vil i dette tilfælde inden for få dage blive kontaktet af en hjertelæge, der vil forklare, hvad skanningen viser. Såfremt der fortsat er mistanke om en hjertefejl, vil du/I og dit/jeres barn blive kaldt ind til en supplerende skanning og yderligere information.

CBH pjece dansk (PDF)

CBH Samtykke Dansk (PDF)

CBH Stedfortrædende samtykke (PDF)

CBH English (PDF)

CBH Consent English (PDF)

CBH Arabic (PDF)