INFORMATION

Deltager-information, Navlesnorsblodprøve og Biobank 2019 (PDF)

Samtykkeerklæring, Navlesnorsblodprøve og Biobank 2019 (PDF)

Udførelse af blodprøvetagningen

Alle forældre, der føder på Rigshospitalet eller Herlev Hospital får tilbudt deltagelse. Det vi spørger om er, om vi må udtage en rest af blod fra navlestrengen (ca. 9 ml) ved fødslen, med henblik på analyse for salte i blodet, fedtstoffer i blodet og organfunktion, herunder lever- og nyre-funktion. Analyserne af disse prøver laves som hovedregel på et senere tidspunkt og vil derfor ikke kunne bruges til at sige noget om dit barns helbred aktuelt. Analyserne har derfor kun værdi rent forskningsmæssigt, og I vil derfor ikke få svar på disse prøver. Eventuelt overskydende blod vil blive gemt i en biobank, med henblik på senere forskning. Såfremt der senere laves forskning, der involverer information om dit barn, vil Videnskabsetisk Komité blive spurgt om tilladelse.

Der er en mulighed for at vi senere vil spørge dig, om vi må lave opfølgende undersøgelser, eventuelt med nye prøver eller undersøgelser. I så fald vil vi inden vi kontakter dig, indhente tilladelse fra Videnskabsetisk Komité.

Materialet vil blive gemt permanent, men vil kunne destrueres på et hvilket som helst tidspunkt, hvis du eller dit barn skulle ønske det.

Fordele og ulemper

Fordelene ved dette projekt er, at man vil få viden om man i fremtiden kan bruge navlesnorsblod til at undersøge for medfødte sygdomme.

Udelukkelse fra og afbrydelse af projektet

Der vil ikke være omstændigheder, der medfører, at dit barn udelukkes fra projektet.