Ny publikation fra CBHS om højt blodtryk under graviditetens betydning for det nyfødte barn hjerte

Dansk:

Børn af mødre med svangerskabsforgiftning fødes med subkliniske morfologiske og funktionelle forandringer i det nyfødte barns hjerte, inklusive tykkere vægge af venstre pumpekammer og subkliniske systoliske og diastoliske forandringer. Derimod påvirker gestationel hypertension hos moder under graviditeten ikke det nyfødte barns ekkokardiografiske mål ved fødslen.

Studiet understreger vigtigheden af et øget fokus på svangerskabsforgiftning som en potent risikofaktor for hjertesygdom hos barnet. Der er dog behov for yderligere forskning til at afgøre om disse fund er permanente, samt hvorvidt denne gruppe børn burde tilbydes opfølgning igennem livet.

Maternal Hypertensive Disorders of Pregnancy and Cardiac Structure and Function in the Newborn

Læs den medhørende editorial i JACC: Advances

English:

Maternal preeclampsia, but not gestational hypertension, was associated with subtle newborn cardiac morphological and functional alterations, including thickening of the left ventricular myocardium and altered systolic and diastolic function.

This study underlines the importance of preeclampsia as a potent factor affecting foetal cardiac development. Further research is needed to determine if these abnormalities are permanent and whether increased awareness and early management of these offspring should be provided.

Maternal Hypertensive Disorders of Pregnancy and Cardiac Structure and Function in the Newborn

Read the accompanying editorial in JACC: Advances