SE VIDEO

Video af skanning

Hvorfor skal undersøgelsen laves, når barnet er spæd?
Ultralydskanning er både en effektiv, sikker og ufarlig metode til at undersøge hjertet. Undersøgelsen er derfor velegnet til at diagnosticere en eventuel hjertefejl hos helt små børn. Finder vi en hjertefejl, vil vi sikre, at den rigtige kontrol og eventuel behandling starter tidligt. Dette forventer vi vil kunne mindske eller måske helt fjerne sen-følgerne af sådanne hjertefejl og dermed give barnet de bedste vilkår. Fundene registreres i barnets journal.


Hvordan foregår ultralydundersøgelsen af hjertet?

Ultralydundersøgelsen bliver udført af en sonograf på Fødeafdelingen. Dit/Jeres barn vil blive skannet ved hjerteregionen (se billedet) og skal derfor have tøjet af overkroppen under skanningen. Der vil blive sat tre klistermærker med elektroder på barnets overkrop for at måle barnets hjertefrekvens under skanningen. Selve skanningen tager ca. 10 min. Det er vigtigt, at du/I er til stede under hele undersøgelsen.


Ultralydskanningen af dit barns hjerte er normal

Hvis skanningen viser at hjertet er normalt, vil du/I få besked om det med det samme.


Hvis ultralydskanningen af dit barns hjerte 
ikke er normal

Hvis der er den mindste tvivl om, skanningen er normal, vil en hjertelæge se undersøgelsen igennem. Du/I vil i dette tilfælde inden for få dage blive kontaktet af en hjertelæge, der vil forklare, hvad skanningen viser. Såfremt der fortsat er mistanke om en hjertefejl, vil du/I og dit/jeres barn blive kaldt ind til en supplerende skanning og yderligere information.

Se pjece for mere information her >