Til forældre

English click here

Find vej til vores forsknings-ambulatorium her

Deltager-information om aktuelle projekter

Deltager du, eller er du forældre til et barn der deltager i et Copenhagen Baby Heart Study projekt, og har du spørgsmål, kan du kontakte os HERCopenhagen Baby Heart Study-Impact, opfølgningsprojekt

Deltagerinformation:


CBHS

Copenhagen Baby Heart Study

Copenhagen Baby Heart Study (CBHS), er verdens største befolkningsundersøgelse, med fokus på det nyfødte barns hjerte.

Fra 1. april 2016 til 31. october 2018 blev alle kommende forældre, der skulle føde på et af Region Hovedstadens store fødeafdelinger, inviteret til at deltage in en grundig hjerte-undersøgelse af deres barn, inden for de første 14 dage efter fødslen.

De inkluderede hospitaler var Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Undersøgelsen bestod af en ultralydsskanning af barnets hjerte (ekkokardiografi), måling af hjerterytmen (EKG) og en måling af iltniveauet i blodet.

CBHS indsamler også information vedrørende forældrenes helbred og socioøkonomiske status. Desuden samler projektet information omkring graviditeten og fødslen. Ved fødslen blev der indsamlet en navlesnorsblodprøve der opbevares i en biobank.

Formålet med CBHS er at undersøge det nyfødte barns hjerte og kar struktur og funktion, for bedre at kunne forstå hvordan forskellige faktorer før og efter fødslen påvirket hjertehelbredet i barndommen og senere i livet.

CBHS-I

Copenhagen Baby Heart Study-Impact

CBHS-I er et opfølgningsstudie af populationen der deltog i CBHS. Hvor CBHS undersøgte en stor ikke-selekteret population af nyfødte, er formålet med CBHS-I at følge op på undergrupper af børnene, for at undersøge betydningen af små og store abnormaliteter der blev fundet i CBHS.

Under CBHS-I vil vi fortsætte med at følge børnene med mindre hjertefejl, samt børn født af med mødre med bestemte risikofaktorer, f.eks. sukkersyge. Familierne til børn med tilstande der menes at være arvelige, vil også inviteres til deltagelse. Deltagere vil blive fulgt livslangt gennem de store danske helbredsregistre (Landspatient-registret)

We forventer at CBHS-I vil hjælpe os med at forstå hvordan risikofaktorer, før og efter fødslen, påvirker hjerte og kars strukturer og funktion, samt generelt helbred senere i livet, og bestemme hvilke fund der har stor betydning og skal følges op.