Steering Committee

Styregruppe / Steering Committee:

Professor Overlæge Henning Bundgaard, dr.med.
Hjertemedicinsk klinik B, HjerteCentret Rigshospitalet, Københavns Universitet
Professor Senior Consultant Henning Bundgaard, DMSc
Department of Cardiology, The Heart Center Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Professor Overlæge Kasper Iversen, dr.med.
Kardiologisk afdeling og Akut Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Professor Senior Consultant Kasper Iversen, DMSc
Department of Cardiology and Department of Emergency Medicin, Herlev and Gentofte Hospital, University of Copenhagen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seniorforsker Heather Boyd, PhD
Statens Serum Institut
Senior Researcher Heather Boyd, PhD
Statens Serum Institut

Lektor Overlæge Alex Hørby Christensen, PhD
Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
Associate Professor Alex Hørby Christensen, PhD
Department of Cardiology, Herlev and Gentofte Hospital. University og Copenhagen

Reservelæge Anne-Sophie Sillesen, PhD
Afdeling for Hjertesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
Physician, Anne-Sophie Sillesen, PhD
Department of Cardiology Herlev and Gentofte Hospital. University og Copenhagen

1. Reservelæge Anna Axelsson Raja, PhD
Hjertemedicinsk klinik B, Hjertecentret Rigshospitalet
Physician Anna Axelsson Raja, PhD
Department of Cardiology, The Heart Center Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Professor Overlæge Vibeke Hjortdal, dr.med
Afdeling for hjerte- og lungekirugi, Hjertecentret, Rigshospitalet
Professor Senior Consultant Vibeke Hjortdal, DMSc
Department of Thoracic Surgery, The Heart Center, Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Ledende Overlæge Helle Ejdrup Bredkjær, PhD.
Gynækologisk Obstetrisk afdeling Herlev og Gentofte Hospital
Lead Senior Consultant Helle Ejdrup Bredkjær, PhD
Department of Gynecology and Obstetrics
, Herlev and Gentofte Hospital

Ledende Overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital
Lead Senior Consultant Charlotte Wilken-Jensen
Department of Obstetrics and Gynaecology
, Amager and Hvidovre Hospital

Professor Overlæge Lars Søndergaard, dr.med.
Hjertemedicinsk klinik B, Hjertecentret, Københavns Universitet
Professor, Senior Consultant Lars Søndergaard, DMSc / MD Department of Cardiology, The Heart Center, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Professor overlæge Ruth Frikke-Schmidt, PhD, dr.med.
Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Professor, Senior Consultant Ruth Frikke-Schmidt, PhD, DMSc / MD Department of Clinical Biochemstry, Rigshospitalet, The University of Copenhagen

Professor Ann Tabor, dr.med
Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Klinik for Føtalmedicin, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Professor Ann Tabor, DMSc / MD Department of Obstetrics, Center of Fetal Medicine and Pregnancy, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Lektor Overlæge Helle Zingenberg
Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet
Associate Professor, Lead Consultant Helle Zingenberg
Department of Gynecology and Obstetrics, Herlev and Gentofte Hospital, The University of Copenhagen

Professor Overlæge Finn Stener Jørgensen, dr.med.
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Professor, Senior Consultant Finn Stener Jørgensen, DMSc / MD Department of Obstetrics and Gynaecology, Rigshospitalet, The University of Copenhagen

Lektor Overlæge Dorthe Jeppesen, PhD.
Børneafdelingen, Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet Associate Professor,
Senior Consultant Dorthe Jeppesen, PhD
Department of Paediatrics, Amager and Hvidovre Hospital, The University of Copenhagen

Overlæge Niels Vejstrup, PhD
Hjertemedicinsk klinik B,, Hjertecentret Rigshospitalet
Senior Consultant Niels Vejstrup, PhD
Department of Cardiology, The Heart Center, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Overlæge Karin Sundberg, dr.med.
Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Rigshospitalet
Senior Consultant Karin Sundberg, DMSc / MD
Department of Obstetrics, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Speciallæge Morten Hedegaard, PhD
Klinik Hedegaard
Consultant Morten Hedegaard, PhD
Klinik Hedegaard

Afdelingslæge Charlotte Kruse
Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital
Consultant Charlotte Kruse
Department of Pediatrics, Herlev and Gentofte Hospital

Ledende Oversygeplejerske Tina Holm Nielsen
Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Chief Nurse Tina Holm Nielsen
Department of Obstetrics and Gynaecology

Chef-jordemoder Rikke Nue
Gynækologisk og obstetrisk afdeling
Chief Midwife Rikke Nue
Department of Obstetrics, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Oversygeplejerske Pernille Emmersen
Gynækologisk og obstetrisk afdeling
Head Nurse Pernille Emmersen
Department of Obstetrics, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….